“Een eetstoornis is vaak een rookgordijn die de aandacht van iets anders afleidt.”

De behandeling van eetstoornissen vraagt een specifieke aanpak waarbij het tempo dat gevolgd wordt, verschillend is van persoon tot persoon.

Om hier optimaal mee aan de slag te gaan, heb ik extra opleidingen gevolgd via Eetexpert en gespecialiseerde diëtistes die een pak ervaring hebben in het werkveld van verstoord eetgedrag. 

Mijn taak? Die bestaat erin om jou te coachen op weg naar een gezonde relatie met voeding.

Een eetstoornis duikt niet ‘zomaar’ op en verdwijnt ook niet vanzelf. Het vraagt tijd om ze te overwinnen. De duur van de therapie zal dan ook afhangen van persoon tot persoon. 

In de aanpak van een eetstoornis, sta ik niet alleen. Zowel de huisarts, psycholoog en diëtist spelen een belangrijke rol in de eerstelijnszorg. Wanneer de gezondheid van de cliënt gevaar loopt, zal een residentiële opname overwogen worden. 

Sta je op de wachtlijst voor een opname en wens je in afwachting daarvan al opvolging en ondersteuning, dan kan je ook bij mij terecht. Dit geldt ook voor de nazorg na afloop van een opname.